Kalender

Efterårsaktiviteter: Kartoffeltryk

1020_kartoffeltrykefteraar.JPG
21-10-2022 - 21-10-2022 15:00:00
13:00-15:00

Da efterårsferien i 1899 blev indført, kaldt man den for kartoffelferie, for børnene skulle hjælpe med at tage kartofler op. På værkstedet på Vorupør Museum skærer vi kartofler til stempler og trykker mønstre og billeder på stof. Medbring f.eks. en t-shirt eller en mulepose. Pris: Entré og 10 kr. for materialer. Kun for børn ifølge med voksne.