Kalender

Bustur: I Sankt Thøgers fodspor

Thoeger_D2008-05-25-006.jpg
17-06-2020 - 17-06-2020 21:00:00
18:00-21:00
150 kr. kr.

I middelalderen var Sankt Thøger en populær helgen i Thy, men også i hele landet. På en køretur med bus finder vi spor efter Thøger og hører om hans liv og hellige gerninger. Arrangeres i samarbejde med Egnshistorisk Forening. Pris 150 kr inkl. sandwich, drikkevarer og kage, kaffen medbringer man selv. Tilmelding senest 10/6
på 9792 0577.

Mødested: Parkeringspladsen ved Vestervig Kirke.