Kalender

Aggerbohistorier

07-03_Aggerbohistorer_3.jpg
17-07-2024 - 17-07-2024 15:00:00
14:00-15:00

Med det fredede fiskerhus fra 1700-tallet som kulisse
fortæller Jytte Nielsen aggerbohistorier. Hver
egn har sine vittige historier om f.eks. aarhusianere,
molboer eller svenskere, og Thy har aggerboerne.
Folkene på den yderste kyst var som et andet folk
for landbobefolkningen, så man digtede historier
om aggerboernes dumhed og særheder. Og så’ed
æ engang løwn! Sted: Fiskerhuset i Agger.