Kalender

68-fortælling: Jane Kruse

jane_kruse.jpg
24-03-2019 - 24-03-2019 15:00:00
14:00-15:00
Entré kr.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Sydthy er fortsat et levende udtryk for ånden fra ungdomsoprøret. Forstander Jane Kruse fortæller om sine personlige erindringer fra den tid, og der er lejlighed til at se særudstillingen. Derefter er museet vært ved en kop kaffe. Sted: Thisted Museum.