Formidlingsstrategi

Formidlingsstrategi for arkæologisk afdeling

Oktober 2015

 

Museums Thy's formidlingsprofil

Der er på Museum Thy en stærk tradition for formidling af museets arkæologiske virksomhed.

Således har der altid været udstillet oldsager på Thisted Museum, hvor den nuværende permanente udstilling, der er opstillet i 1990, formidler hovedfortællingerne om Thys oldtid fra stenalder til jernalder. Museet arbejder med udvidelsesplaner, og her vil en opdateret formidling af lokalområdets oldtid og middelalder spille en central rolle i de kommende udstillinger.

Et væsentligt element i museets arkæologiske formidling er imidlertid også foredrag, ad hoc arrangementer i forbindelse med udgravninger og naturvandringer med fortælling om fortidsminderne ude i landskabet.

Der tilbydes museal undervisning til skoler og ungdomsuddannelser, og indholdet tilpasses aktuelle emner og alderstrin. Tilbuddet foregår dels i udstillingerne på museets afdelinger, ude i landskabet og på jernaldergården ved Heltborg Museum.

Der berettes løbende om nye fund og aktuelle nyheder på museets hjemmeside og facebook-side, ligesom det lokale dagblad har tradition for reportager om f.eks. udgravninger. De arkæologiske resultater formidles desuden i museets egne udgivelser samt i artikler i lokalhistoriske årbøger og andre tidsskrifter.

Endelig indgår museets arkæologiske forskningsresultater i bidrag til nationale og internationale fagfællebedømte forskningspublikationer.

 

Vision

Museum Thy ønsker også i fremtiden at levere forskningsbaseret formidling med solid forankring i empirisk materiale fra lokalområdet, sat ind i en større kontekst. Dette skal foregå gennem tilgængelige medier og platforme, men med afsæt i den gode fortælling og det frugtbare møde mellem fagfolk og lægmand.

 

Målgrupper

Målgruppen for museets formidling af arkæologiske emner er alle – fra børnehavebørn til seniorer. Formidlingens indhold og metode tilpasses den aktuelle målgruppe. Også i det fremtidige arbejde vil aktuelle projekter og ny viden løbende inkorporeres i museets udstillinger og øvrige formidlingstiltag.

I kapitel 8-arbejdet samarbejder museet med diverse offentlige instanser og private aktører. De anlægsansvarlige holdes orienteret om udgravningsresultater og tilbydes at anvende de arkæologiske resultater fra undersøgelser som et værdiskabende element. Den arkæologiske afdeling indgår også i samarbejder om eksterne formidlingsprojekter som f.eks. besøgscenteret ved det Nationale Testcenter for store vindmøller i Østerild og udarbejdelse af formidlingstavler til Danmarks Oldtid i Landskabet.

 

Formidlingsformer

Udgravningsresultater omtales kortfattet på museets hjemmeside og facebook-side. Hjemmesiden er under omorganisering, hvilket vil indebære øget fokus på omtale af udgravningsresultater, oplægning af bygherrerapporter m.v.

 

Samarbejder

Museet indgår i samarbejder med undervisnings- og uddannelsesinstitutioner. F.eks. deltager Museum Thy i et partnerskab med Thisted Gymnasium og HF og er desuden medlem af Intrface (samarbejde mellem gymnasiale uddannelser og museer).

Museet bidrager til folkeskolens uformelle læringsmiljøer, bl.a. i projektet Åben Skole, Nationalparkskolen og materialet ”Stedbunden Læring”.

Museet arrangerer løbende åbne udgravninger, målrettet såvel offentligheden som enkeltgrupper.