Fællesskab i forandring

Fællesskab i forandring

Indre Mission har på godt og ondt sat sit præg på det danske samfund. Det er et trosfællesskab, som indadtil har et stærkt sammenhold, men som set udefra kan virke lukket. Selv om man har oplevet tilbagegang siden midten af 1900-tallet, vækker navnet stadig genklang hos mange, og ikke mindst forestillingerne om missionsfolkene lever videre i den kollektive bevidsthed. Det samme gør stereotyperne – men missionen er mere end Fiskerne og Faster Anna fra Matador.

Dette projekt undersøger Indre Missions nyere historie fra to sider. Dels den identitet, som konstrueres inden for fællesskabet, og som giver det sammenhængskraft. Og dels interaktionen med det omgivende samfund – med den indbyrdes påvirkning og de potentielle konflikter, det medfører.

Bevægelsen har ganske vist ikke den samme volumen som for et par generationer siden, men et betyder ikke, at den ikke stadig lever. Som alle andre fællesskaber udvikler Indre Mission sig konstant. Dette er et forsøg på at beskrive den udvikling både indefra og udefra, og måske give et lidt mere nuanceret billede af et fællesskab i forandring.

"Fællesskab i forandring" er et ph.d.-projekt, udført af museumsinspektør Michael Riber Jørgensen og samfinansieret af Museum Thy og Aalborg Universitet med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Afhandlingen, som blev forsvaret i september 2018, kan læses her:

Fællesskab i forandring