Afdelinger

Jernaldergården

Skårhøjvej 15, Heltborg
7760 Hurup Thy

Åbent for gæster

Bag Heltborg Museum finder du en rekonstrueret jernaldergård, hvis dimensioner er hentet fra en arkæologisk udgravning i nærheden. Her kan du besøge jernalderen og opleve, hvordan livet så ud i Thy i århundrederne omkring Kristi Fødsel. Tre uger i skolernes sommerferie kan du opleve levendegørelse og børneaktiviteter. Se mere i museets kalender.

Det praktiske

Jernaldergården ligger bag Heltborg Museum, hvor der findes toiletter. Adgang til jernaldergården sker via Heltborg Museum, og en billet til museet gælder også for jernaldergården. Selve jernalderpladsen består af græs med ujævne overflader, og tilgængeligheden kan derfor være begrænset for kørestole, rollator mm. Det er muligt at tilgå pladsen med klapvogn og barnevogn. I sommerhalvåret er der bord-/bænkesæt til rådighed. Madpakken kan spises under åben himmel eller under stråtaget i et af de åbne formidlingshuse - husk bare at tage affaldet med dig. Ved Heltborg Museum finder du en større parkeringsplads, og kommer du med offentlig transport fra Hurup eller Thisted, så kan du stå af bussen ved stoppestedet Dalstræde (Landevejen/Heltborg), der ligger få hundrede meter fra museet.

Jernaldermarked

Sidste weekend i juli mødes håndværkere, reenactors, formidlere og frivillige til jernaldermarked, hvor vi fortæller om fortidens liv og håndværk. Oplev for eksempel, hvor tids- og ressourcekrævende udvindingen af materialet, der gav tidsalderen sit navn - jern - har været.

Skoleklasser på besøg

Jernaldergården bruges også som læringsmiljø, hvor vi i et historisk værksted tilbyder skoleklasser en anderledes historieundervisning med fokus på historisk empati gennem hændernes arbejde. Læs mere her.

Vil du være frivillig?

Hver sommer og udvalgte dage henover vinteren mødes frivillige for at levendegøre jernaldergården, bygge, udøve håndværk og formidle. Det er både lærerigt og hyggeligt at arbejde sammen med andre frivillige i jernaldergården. Vi har alle en interesse for historiske håndværk, og vi lærer af og med hinanden i et hyggeligt fællesskab. For eksempel arbejder vi med smedning, tekstiler, træarbejde, skindgarvning, pileflet og meget mere. Kunne du tænke dig at blive frivillig? Det er ikke et krav, at du allerede kan et håndværk - det er helt fint bare at være nysgerrig og villig til at lære nyt. Kontakt museumsformidleren Rune på rune@museumthy.dk eller følg med på jernaldergårdens facebookside: Heltborg Jernalder

Hvad er jernalderen?

Jernalderen er betegnelsen for perioden fra omkring 500 f.Kr. til 1050 e.Kr. Perioden har fået sit navn, fordi man begyndte at udvinde og tilvirke jern. Jernet stammer i Danmark oftest fra myremalm, som forekommer naturligt i undergrunden, og det skal gennem en længere proces i en særlig ovn for at kunne bruges til smedning af knive og andre redskaber.

Tiden omkring år 1-400 e.Kr. kalder vi romersk jernalder. I perioden påvirkes man i Thy og resten af Danmark især fra det voksende Romerrige, med hvem man handler, og nogen bliver måske endda hyret som lejesoldat i legionerne. I Heltborgs rekonstruerede jernaldergård befinder vi os i århundrederne omkring år 0. I begyndelsen af 1980’erne anlagde man en ny omfartsvej nord om Hurup, og på bakken lige øst for Visby Ådal fandt museets arkæologer en såkaldt byhøj. En byhøj skabes ved, at man gennem generationer bygger huse, river gamle huse ned og bygger nyt på samme sted. Lagene af husrester vokser, og på den måde skaber man en hel høj efterhånden. Ved udgravningen afdækkede man helt eller delvist 27 huse, en hel landsby, der  dateres til tidsrummet mellem 100 f.Kr. og 200 e.Kr. Lignende byhøje kan ses som flade forhøjninger flere steder i Thy, heriblandt den kendte lokalitet Ginnerup, hvor man i begyndelsen af 1900-tallet udgravede velbevarede hustomter.

Gårdanlægget, der er rekonstrueret i Heltborg, består af et langhus med to mindre huse placeret omkring en brolagt gårdsplads. Husene er bygget med ca. én meter tykke tørvevægge, der er kalket hvide på indersiden. Langhuset er indrettet til beboelse i den vestlige ende, og i jernalderen har man haft stald i den østlige ende. De to små huse bruger vi som værksteder og beboelse. I øjeblikket trænger langhusets tagkonstruktion til fornyelse, så det er afspærret, indtil vi skal have bygget nyt.

Ud over jernaldergården har vi bygget flere andre værkstedshuse vest for gårdsanlægget. Smedjen,  keramikhuset og det lange hegnshus er ikke direkte rekonstruktioner, men formidlingshuse inspireret af jernalderfund. Arealet omkring husene bruges til diverse aktiviteter, der formidler livet i jernalderens Thy.

Mere jernalder i Thy

På Thisted Museum kan du blive klogere på historien om kæmpekarrene fra Nørhå, og du kan se fund af blandt andet keramik, smykker og våben. Thisted Museum er i øjeblikket under ombygning.


Ved parkeringspladsen lige nord for Vestervig Kirke kan du se byhøjen med de fine bevarede sildebensmønstre i brolægningen ved indgangspartierne.